Główna  ->  Kim jesteśmy?
      Niezależna  Grupa  Doradców
konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego klasy MRPII, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting


Ostatnia aktualizacja:
14.03.2019
Najlepiej widoczne
w MS IE 6.0
1024x768


© Copyright 2005-2019


Doradztwo informatyczne, analiza funkcjonalna, audyt, zarządzanie projektami, MRP II, ERP, RPA, wybór systemu zintegrowanego, modelowanie procesów - to właśnie robimy!
[NGD.PL]   konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting

Danuta Kajrunajtys

Praktyk z dużym doświadczeniem dydaktycznym i akademickim. Jako konsultant i kierownik projektów wielokrotnie przeprowadziła analizy funkcjonalne i procesowe, brała udział we wdrożeniach oraz prowadziła audyty powdrożeniowe. Zajmuje się głównie analizą i projektowaniem systemów informacyjnych oraz modelowaniem procesów biznesowych. Lider zespołów projektowych w firmach przemysłowych. Doradca w zakresie rozwijania przedsiębiorczości dla samorządów lokalnych. Projektami zarządza od 1994 roku.
[NGD.PL]   konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting

Kasjan Kajrunajtys

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Kierował pracami nad dużymi pakietami oprogramowania. Zarządzał projektami wdrożeniowymi obejmującymi kilkaset lokalizacji. Był szefem projektów, projektantem, analitykiem i programistą. Uczestniczył w projektach międzynarodowych (Szwajcaria, Wielka Brytania, USA, Rosja). Pełnił różnorodne role kierownicze, także na w zarządach spółek. Przez 4 lata był konsultantem w Deloitte. Od 2010 roku zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych (RPA)

Honorarium za nasze usługi to inwestycja
w bezpieczne prowadzenie przedsięwzięć informatycznych.