Główna  ->  ERP a MRP II
      Niezależna  Grupa  Doradców
konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego klasy MRPII, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting


Ostatnia aktualizacja:
14.03.2019
Najlepiej widoczne
w MS IE 6.0
1024x768


© Copyright 2005-2019

MRP II - co to jest i do czego służy?

Metodyka zarządzania MRP II to sposób kompleksowego planowania wykorzystania wszelkich zasobów produkcyjnych (materiały, podzespoły, linie technologiczne, kadra, środki finansowe, magazyny etc.). Jako standard została opracowana przez amerykańskie Stowarzyszenie Zarządzania Operacyjnego.

Metodyka ta służy do rozwiązania uniwersalnego równania produkcji czyli udzielenia odpowiedzi na 4 pytania:

  • Co i kiedy trzeba wyprodukować, aby zoptymalizować wyniki przy wszystkich istniejących ograniczeniach?
  • Czym trzeba dysponować i w jakim czasie?
  • Które z tych zasobów już są w posiadaniu?
  • Co trzeba jeszcze pozyskać?

Należy podkreślić, że sama metodyka zarządzania zasobami MRP II to tylko scenariusz kompleksowego działania opisujący procedury i algorytmy, a nie gotowe oprogramowanie. To od twórców aplikacji zależy:

  • w jaki sposób mechanizmy te znajdują odzwierciedlenie w aplikacji wspomagającej zarządzanie produkcją
  • na ile elastycznie te procedury i algorytmy można parametryzować do potrzeb konkretnego klienta

Praktyczna użyteczność oprogramowania wspierającego metodykę MRP II bardzo silnie zależy od tego w jaki sposób zostanie ono wdrożone. Planując budżet wdrożenia należy pamiętać, że wdrożenie tej funkcjonalności stanowi zwykle od 25 do 40% łącznego kosztu wdrożenia.
Zamknięta pętla MRPII

Zadaniem zamkniętej pętli zarządzania jest przekazywanie wytycznych działania "w dół" do poszczególnych działów funkcjonalnych firmy a równocześnie "w górę" danych o realizacji planów produkcji i sprzedaży - a co za tym idzie - przekazywana jest również informacja o zakłóceniach. Celem MRP II jest więc integracja wszystkich trzech poziomów planowania i sterowania produkcją ukierunkowana na optymalizację wyniku firmy zgodnie przyjętym kryterium oceny.

Kluczowym elementem informatycznego wsparcia metodyki zarządzania MRP II jest numeryczne rozwiązywanie uniwersalnego równania produkcji. Równanie to jest rozwiązywane iteracyjnie w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.

Zamknięta pętla zarządzania obejmuje wszelkie zasoby produkcyjne: materiały, półprodukty, środki finansowe, procesy i linie technologiczne, zasoby kadrowe, magazyny, logistykę.

Te dwie cechy najbardziej odróżniają systemy MRPII od innych rozwiązań służących do planowania produkcji.

[NGD.PL]   konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consultingNie każdy system ERP zawiera w sobie MRP II ...

Często myląca jest nazwa handlowa "system ERP". Twórcy oprogramowania klasy MRP II poszukując możliwości ekspansji na rynku stworzyli nowe pojęcie - system ERP - traktując to jako kolejny etap rozwoju systemów MRP II - głównie o rozbudowane możliwości analityczne.

Ukuta w ten sposób nazwa została ochoczo podchwycona przez twórców systemów ewidencyjnych, którzy tak samo zaczęli nazywać swoje aplikacje. Ten zabieg marketingowy spowodował, że na rynku istnieje mnóstwo aplikacji ewidencyjnych (nazywanych handlowo systemami ERP), które nie mają zaimplementowanej zamkniętej pętli MRP II, a przez to są mało przydatne dla przedsiębiorstw o złożonych procesach produkcyjnych lub logistycznych.