Główna  ->  Rola doradcy
      Niezależna  Grupa  Doradców
konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego klasy MRPII, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting


Ostatnia aktualizacja:
14.03.2019
Najlepiej widoczne
w MS IE 6.0
1024x768


© Copyright 2005-2019

Doradztwo: informatyka, audyt, analiza, decyzja, decyzji, ERP, wdrożenie, integracja

Rola doradcy może być różna - w zależności od oczekiwanego przez Klienta modelu współpracy. Doradca może wystąpić w charakterze:

  • Rzeczoznawcy recenzującego planowane i opracowane przedsięwzięcie usprawniające. W tej roli doradca występuje, kiedy kierownictwo dysponuje opracowanym uprzednio we własnym zakresie rozwiązaniem lecz potrzebuje weryfikacji poprzez niezależną ocenę własnej koncepcji działania.

  • Diagnosty, którego zadaniem jest ustalenie problemów utrudniających organizacji sprawne działanie i rozwój - a także ustalenie pierwotnych przyczyn takiego stanu rzeczy. Doradca-diagnosta następnie proponuje metody i scenariusze poprawy sytuacji.

  • Wykonawcy usługi eksperckiej jednoznacznie zdefiniowanej przez zlecającego, który oczekuje precyzyjnych odpowiedzi na wyspecyfikowane przez siebie, konkretne pytania.

  • Klasycznego doradcy - obejmującego analizą wszystkie istotne obszary działania firmy - a przez to dostarczającego wsparcia równocześnie całej firmie - a nie tylko jej wybranym fragmentom. W takiej sytuacji, doradca w ścisłej i bieżącej współpracy z zespołem pracowników identyfikuje problemy i ich źródła. Taka metoda działania pozwala na uzyskanie synergii doświadczenia i umiejętności pracowników oraz wiedzy eksperckiej i moderowania prac przez konsultantów. Koncepcje wypracowywane są zespołowo, a pracownicy firmy są ich współtwórcami. Jest to niezwykle ważne na etapie wdrażania rozwiązań. Kadra firmy silnie identyfikuje się z tymi koncepcjami, gdyż stanowią one ich własny dorobek.

Zwykle występujemy w roli klasycznego, kreatywnego doradcy:

  • proponujemy kierunki działania,
  • wskazujemy możliwości,
  • ostrzegamy o problemach i zagrożeniach,
  • szkolimy i dzielimy się doświadczeniami,
  • rekomendujemy optymalny wybór, ale to Klient podejmuje decyzję.