Główna  ->  Misja i zasady
      Niezależna  Grupa  Doradców
konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego klasy MRPII, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting


Ostatnia aktualizacja:
14.03.2019
Najlepiej widoczne
w MS IE 6.0
1024x768


© Copyright 2005-2019


Nasza misja działania:

Pomagamy usprawnić organizację. Racjonalizujemy nakłady Klientów na informatykę.


Pomagamy wykorzystać szanse i okazje oraz osiągać cele.
W terminie i w założonym budżecie.
Minimalizujemy zagrożenia. Dzielimy się doświadczeniem.Nasze zasady:

  1. Niezawisłość, niezależność i obiektywizm opinii. Pracujemy dla Klienta i jego dobra.
  2. Nie jesteśmy związani żadnym porozumieniem rynkowym z żadnym dostawcą rozwiązań.
  3. Podejmujemy się tylko takich zadań, które potrafimy dobrze zrealizować.
  4. Wszelkie przekazane nam przez Klienta informacje są poufne.
  5. Nie popadamy w konflikt interesów między naszymi klientami ani między klientami i ich dostawcami.
  6. Wyniki naszych prac realizowanych dla Klienta są własnością Klienta.
  7. Stały rozwój własnej wiedzy. Dzielimy się doświadczeniami w zespole i w środowisku zawodowym.
  8. Wierzymy w jakość naszej pracy.