Główna  ->  Podejście
      Niezależna  Grupa  Doradców
konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego klasy MRPII, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting


Ostatnia aktualizacja:
14.03.2019
Najlepiej widoczne
w MS IE 6.0
1024x768


© Copyright 2005-2019

Nasza metodyka: informatyka jest podporządkowana biznesowi. Najpierw strategia, potem metody działania i dostęp do informacji. Wygoda administratora na końcu!

Główne cechy naszej metodyki postępowania:

  • całościowe podejście do problemów firmy (klasyczne doradztwo a nie sprzedaż pojedynczych usług konsultingowych); zajmując się szczegółami nie tracimy z pola widzenia całości firmy,
  • indywidualne podejście do organizacji: nastawienie na zrozumienie jej specyficznej sytuacji i potrzeb informacyjnych zarządu - nie wpasowujemy firmy w szablon
  • rejestrowanie i ocena problemów zgłoszonych we wszystkich obszarach organizacji
  • firmę postrzegamy jako przyczynowo - skutkowy ciąg działań, identyfikujemy cały łańcuch uwarunkowań od faktycznych źródeł problemów po ich konsekwencje
  • w swych działaniach kierujemy się zasadą: najpierw co potrzeba i dlaczego a dopiero potem opracowanie rozwiązania.

Na etapie formułowania rekomendacji nie posługujemy się gotowymi rozwiązaniami dla typowych przypadków. Nasze zalecenia wynikają z potrzeb i możliwości firmy oraz szans stwarzanych przez otoczenie i dostępne środki techniczne. Nawet zadania wycinkowe postrzegamy w kontekście całości organizacji.

Przestrzegamy tradycyjnych reguł postępowania:

Nie chodzimy na skróty!