Główna  ->  Kim jesteśmy?
      Niezależna  Grupa  Doradców

Warning: Undefined variable $start in /home/proapti/ftp/kajtek/ngd.pl/other/separator.inc on line 25
konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego klasy MRPII, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting


Ostatnia aktualizacja:
14.03.2019
Najlepiej widoczne
w MS IE 6.0
1024x768


© Copyright 2005-2019


Niezależna Grupa Doradców - NGD.PL
Doradztwo informatyczne, analiza funkcjonalna, audyt, zarządzanie projektami, MRP II, ERP, wybór systemu zintegrowanego, modelowanie procesów - to właśnie robimy!
Poznaliśmy się pracując razem przy różnych projektach w różnych firmach. Od wiosny 2005 roku postanowiliśmy połączyć nasze działania. Znamy możliwości i ograniczenia każdego z nas. Nie jesteśmy jednorodni. Mamy inne wykształcenie, inne doświadczenia, różne osobowości. Dzięki temu wzajemnie się uzupełniamy. Umiemy ze sobą współpracować. Działamy zgodnie z zasadą:


JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO

Łączy nas misja i wspólne cele działania. Organizacyjnie dostosowujemy się zawsze do wymagań konkretnego klienta i projektu. Nie utworzyliśmy formalnego podmiotu gospodarczego. W każdym przedsięwzięciu reprezentuje nas doradca wiodący, który - działając jako firma - zawiera umowę na całość przedsięwzięcia. Trzon grupy stanowią doradcy, których profile zawodowe przedstawiamy na tych łamach. Ten zespół podejmuje kolegialnie główne decyzje dotyczące całej grupy doradców.

Jesteśmy i pozostajemy niezależni od jakiegokolwiek dostawcy rozwiązań informatycznych. W przypadku, gdyby mógł powstać potencjalny konflikt interesów, natychmiast informujemy o tym naszych klientów. Zasadę tę uważamy za podstawową normę etyczną zawodu doradcy.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom w pracy po stronie dostawców usług informatycznych potrafimy efektywnie negocjować warunki umów i zapewnić skuteczne egzekwowanie zobowiązań dostawców.Honorarium za nasze usługi to inwestycja
w bezpieczne prowadzenie przedsięwzięć informatycznych.Trzon zespołu stanowią zawodowcy z wieloletnim doświadczeniem. Są wśród nas zarówno praktycy, jak przedstawiciele świata nauki, którzy również działają zawodowo jako doradcy. W zależności od potrzeb - do udziału w poszczególnych projektach dopraszamy specjalistów w zakresie różnych metod i technik wykorzystywanych w zarządzaniu działalnością gospodarczą - osoby z którymi wcześniej współpracowaliśmy. Takie połączenie pozwala nam elastycznie reagować na potrzeby Klientów a także wzajemnie dokształcać się i rozwijać.

Nasze doświadczenia w zarządzaniu projektami obejmują zarówno kilkumiesięczne wdrożenia jak i wieloletni projekt z budżetem powyżej 100 mln dolarów.[NGD.PL]   konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting

Danuta Kajrunajtys

Praktyk z dużym doświadczeniem dydaktycznym i akademickim. Jako konsultant i kierownik projektów wielokrotnie przeprowadziła analizy funkcjonalne i procesowe, brała udział we wdrożeniach oraz prowadziła audyty powdrożeniowe. Zajmuje się głównie analizą i projektowaniem systemów informacyjnych oraz modelowaniem procesów biznesowych. Lider zespołów projektowych w firmach przemysłowych. Doradca w zakresie rozwijania przedsiębiorczości dla samorządów lokalnych. Projektami zarządza od 1994 roku. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
[NGD.PL]   konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting

Justyna  Bugaj

Praktyk z ogromnym doświadczeniem w pozyskiwaniu i współpracy z klientami a także w kreowaniu polityki kontaktów z klientami. Rozpoczynała od problemów sprzedaży bezpośredniej, zajmowała się budowaniem planów lojalnościowych dla klientów strategicznych, aby ostatecznie skoncentrować się na doradztwie, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań klasy CRM. Specjalizuje się w problematyce zarządzania relacjami biznesowymi w powiązaniu z kulturą organizacyjną oraz ryzykiem w projektach informatycznych. Posiada doświadczenie w kontaktach z mediami.
[NGD.PL]   konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting

Kasjan Kajrunajtys

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Kierował pracami nad dużymi pakietami oprogramowania. Zarządzał projektami wdrożeniowymi obejmującymi kilkaset lokalizacji. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Był szefem projektów, projektantem, analitykiem i programistą. Uczestniczył w projektach międzynarodowych (Szwajcaria, Wielka Brytania, USA, Rosja). Pełnił różnorodne role kierownicze. Od 2010 roku zajmuje się software'owym startupem, a przedtem:
[NGD.PL]   konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting

Agnieszka Zając

Przygotowuje i przeprowadza zindywidualizowane szkolenia i treningi ukierunkowane na rozwijanie współpracy w zespole.

Jako niezależny doradca specjalizuje się w analizie systemów informacyjnych, optymalizacji procesów organizacyjnych oraz w planowaniu i wdrażaniu zmian w organizacji.

Niezależna Grupa Doradców - NGD.PL